اکسترودر آروین تغذیه

آروین تغذیه

راه اندازی اکسترودر به ظرفیت ۴۰۰ تا ۸۰۰ کیلوگرم در ساعت متعلق به شرکت محترم آروین تغذیه چهارمحال زردکوه واقع در شهرکرد شهرک صنعتی شهرکرد فاز سه به مدیریت جناب آقای محمدی دشتکی