اکسترودر

جهت تولید خوراک آبزیان، خوراک حیوانات خانگی، سویای فرآوری شده

فول فت سویا، در دو مدل تک شفت و دو شفت، دارای سیستم PLC

جهت کنترل آسان، سیستم ضد بلوکه شدن مواد اولیه، مصرف بهینه

انرزی، کاربری آسان، دارای توان تولید با انواع فرمولاسیون با چربی و

رطوبت بالا، کنترل آسان دما، فشار و چگالی خوراک آبزیان، توانایی

تولید با دای ۰٫۸ تا ۱۲ میلی متر

اکسترودر , اکسترودر میویانگ , اکسترودر فمسان , اکسترودر دو شفت , اکسترودر قزل آلا , اکسترود , اکسترودر گرمابی , اکسترودر خوراک میگو , اکسترودر آبزیان