خط تولید خوراک اکسترودر

پروژه خط تولید خوراک آبزیان و حیوانات خانگی به روش اکستروژن به ظرفیت ۴۰۰ تا ۸۰۰ کیلوگرم در ساعت،

برند لیودو محل نصب استان چهارمحال و بختیاری شهرکرد، خط کامل با اکسترودر دو شفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خط تولید خوراک آبزیان , خط اکسترودر , خط خوراک ماهی , اکسترودر ماهی , اکسترودر حیوانات خانگی , اکسترودر دو شفت , اکسترودر لیودو , خط خوراک شهرکرد , اکسترودر کوچک , خط لیودو , leeodu , دای اکسترودر , ماردون اکسترودر , شفت اکسترودر , سیلندر اکسترودر , ماردون اندریتز , قطعات پولورایزر