دای پلت موجود

دای پلت موجود در انبار: (تاریخ بروز رسانی ۱۴۰۱/۰۴/۰۶)

۱- پلت ۳۲۰ گیربکسی: 

دای ۳ میلیمتر با ضریب ۱:۱۲

دای ۳/۵ میلیمتر با ضریب ۱:۱۱ (سه عدد)

۲- پلت ۳۲۰ تسمه ای (دای خزری):

دای ۱/۵ میلیمتر با ضریب ۱:۱۵

دای ۲ میلیمتر با ضریب ۱:۱۵

دای ۲/۵ میلیمتر با ضریب ۱:۱۳ و ۱:۱۲ (دو عدد)

دای ۳ میلیمتر با ضریب ۱:۱۰

دای ۳/۵ میلیمتر با ضریب ۱:۹

۳- پلت ۳۵۰ تسمه ای لبه دار (پلت خزر): 

دای ۳ میلیمتر با ضریب ۱:۱۰

۴- پلت ۳۵۰ گیربکسی (ژنگ چانگ  Zheng Chang  SZLH): 

دای ۲/۵ میلیمتر با ضریب ۱:۱۱ و ۱:۲۰ (دو عدد)

دای ۳/۵ میلیمتر با ضریب ۱:۱۲

۵- پلت ۴۰۰ گیربکسی سری دی ۴۰D (ژنگ چانگ و گلدلانگ  Zheng Chang  SZLH):

دای ۳ میلیمتر با ضریب ۱:۱۱ و ۱:۱۳ (دو عدد)

دای ۳/۵ میلیمتر با ضریب ۱:۱۴

دای ۴ میلیمتر با ضریب ۱:۱۴

۶- پلت ۴۲۰ گیربکسی (ژنگ چانگ  Zheng Chang، ماتادور  Matador، پلت های داخلی SZLH):

دای ۱/۸ میلیمتر با ضریب ۱:۱۶ و ۱:۱۵ (دو عدد)

دای ۳ میلیمتر با ضریب ۱:۱۳ و ۱:۱۲ (دو عدد)

دای ۴/۵ میلیمتر با ضریب ۱:۹

۷- پلت ۴۲۰ گیربکسی اندریتز  Andritz:

دای ۳ میلیمتر با ضریب ۱:۱۲

۸- پلت ۴۲۰ میویانگ (Famsun):

دای ۸ میلیمتر با ضریب ۱:۹

۹- پلت ۵۰۸ گیربکسی ژنگ چانگ:

دای ۴ میلیمتر با ضریب ۱:۱۴ (دو عدد)

۱۰- پلت ۵۰۸ گیربکسی سی پی ام (CPM6000):

دای ۴ میلیمتر 

۱۱- پلت ۵۵۰ میویانگ (فمسان Famsun Muyang  MUZL600):

دای ۲ میلیمتر با ضریب ۱:۱۴

دای ۲/۵ میلیمتر با ضریب ۱:۱۴

دای ۳ میلیمتر با ضریب ۱:۱۳

دای ۳/۵ میلیمتر با ضریب ۱:۱۳ (دو عدد)

دای ۴ میلیمتر با ضریب ۱:۱۲

دای ۴/۵ میلیمتر با ضریب ۱:۱۲

دای ۶ میلیمتر با ضریب ۱:۹

دای ۲/۲ میلیمتر با ضریب ۱:۱۷

دای ۲/۵ میلیمتر با ضریب ۱:۲۷

۱۲- پلت ۵۷۲ گیربکسی سی پی ام (CPM7000):

دای ۴ میلیمتر با ضریب ۱:۱۴  (چهار عدد)

۱۳- پلت ۵۸۰ تسمه ای (PTN): (پلت آسیاب، زرین پرشیا ZPS، مونش، پی تی ان):

دای ۳ میلیمتر ضریب ۱:۱۴

دای ۳/۵ میلیمتر با ضریب ۱:۱۴

دای ۴ میلیمتر با ضریب ۱:۱۴ (پنج عدد)

دای , دای پلت , دای و رولر , دای PTN , دای زرین پرشیا , دای فمسان , دای مویانگ , دای میویانگ , دای پلت آسیاب , دای پلت , دای ۴۲۰ , دای ۲۵۰ , دای ۳۲۰ , دای ۳۵۰ , دای کودی , دای دستگاه پلت , قیمت دای پلت , دای پرس پلت , انواع دای پلت