دای پلت موجود

دای پلت موجود در انبار:

۱- پلت ۳۲۰ تسمه ای لبه دار: دای ۳، ۳/۵ و ۴/۵ میلیمتر

۲- پلت ۳۲۰ تسمه ای (دای خزر): دای ۱/۵، ۲، ۲/۵، ۳، ۴ و ۶ میلیمتر

۳- پلت ۳۵۰ تسمه ای لبه دار: ۴/۵ میلیمتر 

۴- پلت ۳۵۰ گیربکسی (ژنگ چانگ SZLH):  دای ۱/۸، ۲، ۲/۵ و ۳ میلیمتر

۵- پلت ۴۰۰ گیربکسی (ژنگ چانگ و گلدلانگ SZLH): دای ۳/۵ و ۴ میلیمتر

۶- پلت ۴۲۰ گیربکسی (ژنگ چانگ، ماتادور، پلت های داخلی SZLH):  دای ۱/۸، ۲/۵، ۳/۵، ۴ و ۴/۵ میلیمتر

۷- پلت ۵۰۸ گیربکسی سی پی ام (CPM6000):  دای ۴ میلیمتر 

۸- پلت ۵۵۰ میویانگ (فمسان MUZL600): دای ۲/۲، ۲/۵ و ۳ میلیمتر

۹- پلت ۵۷۲ گیربکسی سی پی ام (CPM7000):  دای ۳ و ۴ میلیمتر 

۱۰- پلت ۵۸۰ تسمه ای (PTN):  (پلت آسیاب، پلت زرین پرشیا ZPS، پلت مونش، پلت پی تی ان): دای ۳/۵ و ۴ میلیمتر

دای , دای پلت , دای و رولر , دای PTN , دای زرین پرشیا , دای فمسان , دای مویانگ , دای میویانگ , دای پلت آسیاب , دای پلت , دای ۴۲۰ , دای ۲۵۰ , دای ۳۲۰ , دای ۳۵۰ , دای کودی , دای دستگاه پلت , قیمت دای پلت , دای پرس پلت , انواع دای پلت 

اولین دیدگاه را شما بفرستید

پاسخ بدهید

این قول را به شما می دهیم تا از ایمیل شما محافظت کنیم.


*