دستگاه خوراک پاش

خوراک پاش جهت پخش خوراک در استخر پرورش ماهی و آبزیان

خوراک پاش , غذا ده ماهی , غذا ده , خوراک آبزیان , خوراک میگو , پخش خوراک آبزیان , استخر ماهی , استخر پرورش آبزیان , خوراک ده , خوراک پاش  , اکسترودر , اکسترود , پلت ماهی , پلت میگو  

اولین دیدگاه را شما بفرستید

پاسخ بدهید

این قول را به شما می دهیم تا از ایمیل شما محافظت کنیم.


*