قطعات انتقال دهنده ها

۱ – کاسه بالابر

۲ – تسمه بالابر

۳ – زنجیر انتقال دهنده

۴ – پاروی کانوایر

۵ – پولی کانوایر

 

 

 

عکس اول: کاسه بالابر

عکس دوم: تسمه بالابر

عکس سوم: زنجیر انتقال دهنده

عکس چهارم: پاروی کانوایر

 

عکس پنجم: پولی کانوایر