قطعات پولورایزر – آسیاب میکرونیزه

قطعات پولورایزر: (آسیاب میکرونیزه)

۱ – رینگ دندانه ای

۲ – چکش ها

۳ – صفحه ضد سایش زیر چکش ها

 

 

عکس اول: رینگ دندانه ای

 

عکس دوم: چکش

 

عکس سوم: صفحه زیر چکش ها