قیمت دای استیل

قیمت دای استیل: (زمان بروز رسانی قیمت ۱۴۰۰/۱۰/۲۵)

شرایط پرداخت و تحویل کالا:

– ۵۰% به عنوان پیش پرداخت

– ۳۰% هنگام حمل از کارخانه سازنده

– ۲۰% هنگام تحویل کالا به خریدار

– زمان تحویل دو تا سه ماه 

 

الف)  دای استیل پلت ۲۵۰ میلیمتر:

۱- دای ۱٫۸ میلیمتر: ۲۰،۷۵۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۲ میلیمتر: ۱۸،۴۰۰،۰۰۰ تومان

۳- دای ۳ میلیمتر: ۱۲،۵۰۰،۰۰۰ تومان

۴- دای ۴ میلیمتر: ۱۱،۱۰۰،۰۰۰ تومان

۵- دای ۸ میلیمتر: ۱۱،۴۰۰،۰۰۰ تومان

ب)  دای استیل پلت تسمه ای ۳۲۰ میلیمتر:

۱- دای ۱٫۸ میلیمتر: ۲۶،۷۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۲ میلیمتر: ۲۳،۳۰۰،۰۰۰ تومان

۳- دای ۳ میلیمتر: ۱۸،۰۰۰،۰۰۰ تومان

۴- دای ۴ میلیمتر: ۱۷،۸۰۰،۰۰۰ تومان

پ)  دای استیل پلت میویانگ و تسمه ای ۳۵۰ میلیمتر:

۱- دای ۱٫۸ میلیمتر: ۴۶،۱۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۲٫۵ میلیمتر: ۴۳،۷۰۰،۰۰۰ تومان

۳- دای ۴ میلیمتر: ۳۷،۸۰۰،۰۰۰ تومان

۴- دای ۸ میلیمتر: ۳۴،۱۰۰،۰۰۰ تومان

ت)  دای استیل پلت ۴۰۷ میلیمتر ماتادور ام۶  Matador M6:

۱- دای ۲ میلیمتر: ۵۱،۴۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۳ میلیمتر: ۴۵،۴۰۰،۰۰۰ تومان

۳- دای ۴ میلیمتر: ۴۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان

۴- دای ۸ میلیمتر: ۴۸،۰۰۰،۰۰۰ تومان

ث)  دای استیل پلت ۴۲۰ میلیمتر میویانگ (فمسان Famsun):

۱- دای ۲ میلیمتر: ۵۰،۳۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۳ میلیمتر: ۴۱،۸۰۰،۰۰۰ تومان

۳- دای ۳٫۵ میلیمتر: ۴۰،۲۰۰،۰۰۰ تومان

۴- دای ۴ میلیمتر: ۴۰،۱۰۰،۰۰۰ تومان

۵- دای ۸ میلیمتر: ۴۳،۰۰۰،۰۰۰ تومان

ج)  دای استیل پلت ۴۲۰ میلیمتر ژنگ چانگ (Zheng Chang):

۱- دای ۲ میلیمتر: ۵۴،۰۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۴ میلیمتر ۴۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان

۳- دای ۸ میلیمتر: ۴۲،۴۰۰،۰۰۰ تومان

ج)  دای استیل پلت ۴۵۰ میلیمتر پی تی ان (پلت خزر و زرین پرشیا):

۱- دای ۲ میلیمتر: ۶۳،۸۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۳ میلیمتر: ۵۸،۲۰۰،۰۰۰ تومان

۳- دای ۴ میلیمتر: ۵۶،۶۰۰،۰۰۰ تومان

چ)  دای استیل پلت ۴۸۹ میلیمتر ماتادور ام۱۲ (Matador M12):

۱- دای ۱٫۸ میلیمتر: ۸۳،۳۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۲ میلیمتر: ۷۳،۲۰۰،۰۰۰ تومان

۳- دای ۳ میلیمتر: ۶۷،۷۰۰،۰۰۰ تومان

۴- دای ۴ میلیمتر: ۶۷،۲۰۰،۰۰۰ تومان

ح)  دای استیل پلت ۵۰۸ میلیمتر زنگ چانگ (Zheng Chang):

۱- دای ۱٫۸ میلیمتر: ۸۶،۱۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۳ میلیمتر: ۶۹،۵۰۰،۰۰۰ تومان

۳- دای ۳٫۵ میلیمتر: ۶۷،۰۰۰،۰۰۰ تومان

۴- دای ۴ میلیمتر: ۷۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان

۵- دای ۶ میلیمتر: ۶۹،۲۰۰،۰۰۰ تومان

ث)  دای استیل پلت ۵۲۰ میلیمتر میویانگ (فمسان سری ۶۱۰ Famsun):

۱- دای ۱٫۸ میلیمتر: ۸۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۲٫۵ میلیمتر: ۷۵،۲۰۰،۰۰۰ تومان

۳- دای ۳ میلیمتر: ۷۰،۷۰۰،۰۰۰ تومان

۴- دای ۳٫۵ میلیمتر: ۶۸،۹۰۰،۰۰۰ تومان

۵- دای ۴ میلیمتر: ۶۸،۶۰۰،۰۰۰ تومان

ج)  دای استیل پلت ۵۵۰ میلیمتر میویانگ (فمسان سری ۶۰۰ Famsun):

۱- دای ۱٫۸ میلیمتر: ۸۴،۶۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۲ میلیمتر: ۷۸،۷۰۰،۰۰۰ تومان

۳- دای ۲٫۵ میلیمتر: ۷۴،۵۰۰،۰۰۰ تومان

۴- دای ۳ میلیمتر: ۷۲،۷۰۰،۰۰۰ تومان

۵- دای ۳٫۵ میلیمتر: ۶۸،۲۰۰،۰۰۰ تومان

۴- دای ۴ میلیمتر: ۶۵،۶۰۰،۰۰۰ تومان

۵- دای ۸ میلیمتر: ۷۲،۴۰۰،۰۰۰ تومان

چ)  دای استیل پلت ۵۸۰ میلیمتر پی تی ان (زرین پرشیا، پلت آسیاب، پی تی ان ۵۸۰):

۱- دای ۲ میلیمتر: ۷۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۳ میلیمتر: ۷۰،۱۰۰،۰۰۰ تومان

۳- دای ۳٫۵ میلیمتر: ۶۹،۶۰۰،۰۰۰ تومان

۴- دای ۴ میلیمتر: ۶۸،۳۰۰،۰۰۰ تومان

۵- دای ۸ میلیمتر: ۶۴،۲۰۰،۰۰۰ تومان

ح) دای استیل پلت بولر و مانش ۶۶۰ (Buhler & Munch):

۱- دای ۳ میلیمتر: ۹۱،۹۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۴ میلیمتر: ۱۰۲،۱۰۰،۰۰۰ تومان

خ) دای استیل پلت ۵۲۰ یماک:

۱- دای ۲ میلیمتر: ۶۴،۷۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۳ میلیمتر: ۶۲،۶۰۰،۰۰۰ تومان

۳- دای ۴ میلیمتر: ۵۶،۶۰۰،۰۰۰ تومان

 

 

 

 

 

 

دای , دای پلت , دای استیل , دای و رولر , رولر , پوسته رولر , دای مویانگ , دای فمسان , دای cpm , دای زرین پرشیا , دای ۵۸۰ , دای ۴۲۰ , دای پلت آسیاب , دای میویانگ , دای پلت لیودو , دای لیودو , دای پارسه تجهیز , طراحی دای پلت , دای مونش , دای ماتادور , matador , andritz , CPM , Muyang , Famsun , Zheng Chang , دای دستگاه پلت , قیمت دای استیل , قیمت دای , قیمت دای پلت