قیمت دای استیل

قیمت دای استیل: (زمان بروز رسانی قیمت ۱۴۰۰/۰۶/۰۹)

شرایط پرداخت و تحویل کالا:

– ۳۵% به عنوان پیش پرداخت

– ۳۵% هنگام حمل از چین

– ۳۰% هنگام تحویل کالا به باربری

– زمان تحویل دو تا سه ماه 

 

الف)  دای استیل پلت ۲۵۰ میلیمتر:

۱- دای ۱٫۸ میلیمتر: ۳۰،۹۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۲ میلیمتر: ۲۸،۲۰۰،۰۰۰ تومان

۳- دای ۳ میلیمتر: ۲۵،۳۰۰،۰۰۰ تومان

۴- دای ۴ میلیمتر: ۲۲،۵۰۰،۰۰۰ تومان

۵- دای ۸ میلیمتر: ۲۴،۲۰۰،۰۰۰ تومان

ب)  دای استیل پلت تسمه ای ۳۲۰ میلیمتر:

۱- دای ۱٫۸ میلیمتر: ۳۲،۶۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۲ میلیمتر: ۲۸،۲۰۰،۰۰۰ تومان

۳- دای ۳ میلیمتر: ۲۷،۰۰۰،۰۰۰ تومان

۴- دای ۴ میلیمتر: ۲۵،۴۰۰،۰۰۰ تومان

پ)  دای استیل پلت میویانگ و تسمه ای ۳۵۰ میلیمتر:

۱- دای ۱٫۸ میلیمتر: ۳۶،۰۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۲٫۵ میلیمتر: ۳۰،۴۰۰،۰۰۰ تومان

۳- دای ۳ میلیمتر: ۲۹،۴۰۰،۰۰۰ تومان

۴- دای ۴ میلیمتر: ۲۸،۲۰۰،۰۰۰ تومان

۵- دای ۸ میلیمتر: ۳۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان

ت)  دای استیل پلت ۴۰۷ میلیمتر ماتادور ام۶  Matador M6:

۱- دای ۲ میلیمتر: ۵۲،۴۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۳ میلیمتر: ۴۵،۱۰۰،۰۰۰ تومان

۳- دای ۴ میلیمتر: ۴۴،۵۰۰،۰۰۰ تومان

۴- دای ۸ میلیمتر: ۴۷،۳۰۰،۰۰۰ تومان

ث)  دای استیل پلت ۴۲۰ میلیمتر میویانگ (فمسان Famsun):

۱- دای ۲ میلیمتر: ۴۹،۶۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۳ میلیمتر: ۴۰،۵۰۰،۰۰۰ تومان

۳- دای ۳٫۵ میلیمتر: ۳۹،۸۰۰،۰۰۰ تومان

۴- دای ۴ میلیمتر: ۳۹،۰۰۰،۰۰۰ تومان

۵- دای ۸ میلیمتر: ۴۲،۸۰۰،۰۰۰ تومان

ج)  دای استیل پلت ۴۲۰ میلیمتر ژنگ چانگ (Zheng Chang):

۱- دای ۱٫۸ میلیمتر: ۵۶،۳۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۲٫۵ میلیمتر: ۴۶،۲۰۰،۰۰۰ تومان

۳- دای ۳ میلیمتر: ۴۲،۸۰۰،۰۰۰ تومان

۴- دای ۳٫۵ میلیمتر ۴۱،۶۰۰،۰۰۰ تومان

۵- دای ۴ میلیمتر: ۴۰،۵۰۰،۰۰۰ تومان

ج)  دای استیل پلت ۴۵۰ میلیمتر پی تی ان (پلت خزر و زرین پرشیا):

۱- دای ۲ میلیمتر: ۶۷،۶۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۳ میلیمتر: ۶۰،۸۰۰،۰۰۰ تومان

۳- دای ۴ میلیمتر: ۵۸،۶۰۰،۰۰۰ تومان

چ)  دای استیل پلت ۴۸۹ میلیمتر ماتادور ام۱۲ (Matador M12):

۱- دای ۱٫۸ میلیمتر: ۸۳،۹۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۲ میلیمتر: ۷۳،۲۰۰،۰۰۰ تومان

۳- دای ۳ میلیمتر: ۶۷،۵۰۰،۰۰۰ تومان

۴- دای ۴ میلیمتر: ۶۶،۴۰۰،۰۰۰ تومان

ح)  دای استیل پلت ۵۰۸ میلیمتر زنگ چانگ (Zheng Chang):

۱- دای ۲ میلیمتر: ۷۹،۹۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۳ میلیمتر: ۶۹،۸۰۰،۰۰۰ تومان

۳- دای ۳٫۵ میلیمتر: ۶۷،۵۰۰،۰۰۰ تومان

۴- دای ۴ میلیمتر: ۷۲،۶۰۰،۰۰۰ تومان

۵- دای ۶ میلیمتر: ۷۲،۱۰۰،۰۰۰ تومان

۶- دای ۸ میلیمتر: ۷۸،۸۰۰،۰۰۰ تومان

ث)  دای استیل پلت ۵۲۰ میلیمتر میویانگ (فمسان سری ۶۱۰ Famsun):

۱- دای ۱٫۸ میلیمتر: ۸۵،۶۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۲٫۵ میلیمتر: ۷۸،۸۰۰،۰۰۰ تومان

۳- دای ۳ میلیمتر: ۷۵،۴۰۰،۰۰۰ تومان

۴- دای ۳٫۵ میلیمتر: ۷۰،۹۰۰،۰۰۰ تومان

۵- دای ۴ میلیمتر: ۷۲،۱۰۰،۰۰۰ تومان

ج)  دای استیل پلت ۵۵۰ میلیمتر میویانگ (فمسان سری ۶۰۰ Famsun):

۱- دای ۱٫۸ میلیمتر: ۸۸،۹۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۲ میلیمتر: ۸۷،۹۰۰،۰۰۰ تومان

۳- دای ۲٫۵ میلیمتر: ۷۸،۸۰۰،۰۰۰ تومان

۴- دای ۳ میلیمتر: ۷۵،۵۰۰،۰۰۰ تومان

۵- دای ۳٫۵ میلیمتر: ۷۲،۱۰۰،۰۰۰ تومان

۴- دای ۴ میلیمتر: ۶۸،۷۰۰،۰۰۰ تومان

۵- دای ۸ میلیمتر: ۷۶،۰۰۰،۰۰۰ تومان

چ)  دای استیل پلت ۵۸۰ میلیمتر پی تی ان (زرین پرشیا، پلت آسیاب، پی تی ان ۵۸۰):

۱- دای ۲ میلیمتر: ۶۶،۶۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۳ میلیمتر: ۷۲،۱۰۰،۰۰۰ تومان

۳- دای ۳٫۵ میلیمتر: ۷۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان

۴- دای ۴ میلیمتر: ۶۹،۸۰۰،۰۰۰ تومان

۵- دای ۸ میلیمتر: ۶۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان

 

 

 

 

 

 

دای , دای پلت , دای استیل , دای و رولر , رولر , پوسته رولر , دای مویانگ , دای فمسان , دای cpm , دای زرین پرشیا , دای ۵۸۰ , دای ۴۲۰ , دای پلت آسیاب , دای میویانگ , دای پلت لیودو , دای لیودو , دای پارسه تجهیز , طراحی دای پلت , دای مونش , دای ماتادور , matador , andritz , CPM , Muyang , Famsun , Zheng Chang , دای دستگاه پلت , قیمت دای استیل , قیمت دای , قیمت دای پلت