قیمت دای استیل

قیمت دای استیل: (زمان بروز رسانی قیمت ۱۴۰۰/۰۴/۱۹)

شرایط پرداخت و تحویل کالا:

– ۳۵% به عنوان پیش پرداخت

– ۳۵% هنگام حمل از چین

– ۳۰% هنگام تحویل کالا به باربری

– زمان تحویل دو تا سه ماه 

 

الف)  دای استیل پلت ۲۵۰ میلیمتر:

۱- دای ۱٫۸ میلیمتر: ۲۶،۷۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۲ میلیمتر: ۲۴،۳۰۰،۰۰۰ تومان

۳- دای ۳ میلیمتر: ۲۱،۸۰۰،۰۰۰ تومان

۴- دای ۴ میلیمتر: ۱۹،۴۰۰،۰۰۰ تومان

۵- دای ۸ میلیمتر: ۲۰،۹۰۰،۰۰۰ تومان

ب)  دای استیل پلت ۳۲۰ میلیمتر:

۱- دای ۱٫۸ میلیمتر: ۲۸،۲۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۲ میلیمتر: ۲۴،۳۰۰،۰۰۰ تومان

۳- دای ۳ میلیمتر: ۲۳،۳۰۰،۰۰۰ تومان

۴- دای ۴ میلیمتر: ۲۱،۸۰۰،۰۰۰ تومان

پ)  دای استیل پلت ۳۵۰ میلیمتر:

۱- دای ۱٫۸ میلیمتر: ۳۰،۱۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۲٫۵ میلیمتر: ۲۴،۳۰۰،۰۰۰ تومان

۳- دای ۳ میلیمتر: ۲۳،۳۰۰،۰۰۰ تومان

۴- دای ۴ میلیمتر: ۲۳،۳۰۰،۰۰۰ تومان

۵- دای ۸ میلیمتر: ۲۶،۷۰۰،۰۰۰ تومان

ت)  دای استیل پلت ۴۰۷ میلیمتر ماتادور ام۶:

۱- دای ۲ میلیمتر: ۴۵،۲۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۳ میلیمتر: ۳۸،۸۰۰،۰۰۰ تومان

۳- دای ۴ میلیمتر: ۳۸،۴۰۰،۰۰۰ تومان

۴- دای ۸ میلیمتر: ۴۰،۸۰۰،۰۰۰ تومان

ث)  دای استیل پلت ۴۲۰ میلیمتر میویانگ (فمسان Famsun):

۱- دای ۲ میلیمتر: ۴۲،۷۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۳ میلیمتر: ۳۴،۹۰۰،۰۰۰ تومان

۳- دای ۳٫۵ میلیمتر: ۳۴،۱۰۰،۰۰۰ تومان

۴- دای ۴ میلیمتر: ۳۴،۰۰۰،۰۰۰ تومان

۵- دای ۸ میلیمتر: ۳۴،۸۰۰،۰۰۰ تومان

ج)  دای استیل پلت ۴۲۰ میلیمتر ژنگ چانگ (Zheng Chang):

۱- دای ۱٫۸ میلیمتر: ۴۸،۶۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۲٫۵ میلیمتر: ۳۹،۸۰۰،۰۰۰ تومان

۳- دای ۳ میلیمتر: ۳۶،۹۰۰،۰۰۰ تومان

۴- دای ۴ میلیمتر: ۳۴،۹۰۰،۰۰۰ تومان

ج)  دای استیل پلت ۴۵۰ میلیمتر پی تی ان (زرین پرشیا):

۱- دای ۲ میلیمتر: ۵۸،۳۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۳ میلیمتر: ۵۲،۵۰۰،۰۰۰ تومان

۳- دای ۴ میلیمتر: ۵۰،۵۰۰،۰۰۰ تومان

چ)  دای استیل پلت ۴۸۹ میلیمتر ماتادور ام۱۲ (Matador):

۱- دای ۱٫۸ میلیمتر: ۷۲،۴۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۲ میلیمتر: ۶۳،۲۰۰،۰۰۰ تومان

۳- دای ۳ میلیمتر: ۵۷،۸۰۰،۰۰۰ تومان

۴- دای ۴ میلیمتر: ۵۷،۳۰۰،۰۰۰ تومان

ح)  دای استیل پلت ۵۰۸ میلیمتر زنگ چانگ (Zheng Chang):

۱- دای ۲ میلیمتر: ۶۹،۰۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۳ میلیمتر: ۶۰،۲۰۰،۰۰۰ تومان

۳- دای ۳٫۵ میلیمتر: ۵۸،۳۰۰،۰۰۰ تومان

۴- دای ۴ میلیمتر: ۶۲،۷۰۰،۰۰۰ تومان

۵- دای ۶ میلیمتر: ۶۲،۲۰۰،۰۰۰ تومان

۶- دای ۸ میلیمتر: ۶۸،۰۰۰،۰۰۰ تومان

ث)  دای استیل پلت ۵۲۰ میلیمتر میویانگ (فمسان سری ۶۱۰ Famsun):

۱- دای ۱٫۸ میلیمتر: ۷۳،۸۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۲٫۵ میلیمتر: ۶۸،۰۰۰،۰۰۰ تومان

۳- دای ۳ میلیمتر: ۶۳،۲۰۰،۰۰۰ تومان

۴- دای ۳٫۵ میلیمتر: ۶۲،۲۰۰،۰۰۰ تومان

۵- دای ۴ میلیمتر: ۶۲،۳۰۰،۰۰۰ تومان

ج)  دای استیل پلت ۵۵۰ میلیمتر میویانگ (فمسان سری ۶۰۰ Famsun):

۱- دای ۲ میلیمتر: ۷۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۳ میلیمتر: ۶۲،۴۰۰،۰۰۰ تومان

۳- دای ۳٫۵ میلیمتر: ۵۹،۶۰۰،۰۰۰ تومان

۴- دای ۴ میلیمتر: ۵۶،۸۰۰،۰۰۰ تومان

۵- دای ۸ میلیمتر: ۶۲،۹۰۰،۰۰۰ تومان

چ)  دای استیل پلت ۵۸۰ میلیمتر پی تی ان (زرین پرشیا، پلت آسیاب، پی تی ان ۵۸۰):

۱- دای ۲ میلیمتر: ۶۳،۳۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۳ میلیمتر: ۵۹،۶۰۰،۰۰۰ تومان

۳- دای ۳٫۵ میلیمتر: ۵۸،۷۰۰،۰۰۰ تومان

۴- دای ۴ میلیمتر: ۵۷،۸۰۰،۰۰۰ تومان

۵- دای ۸ میلیمتر: ۵۰،۳۰۰،۰۰۰ تومان

 

 

 

 

 

 

دای , دای پلت , دای استیل , دای و رولر , رولر , پوسته رولر , دای مویانگ , دای فمسان , دای cpm , دای زرین پرشیا , دای ۵۸۰ , دای ۴۲۰ , دای پلت آسیاب , دای میویانگ , دای پلت لیودو , دای لیودو , دای پارسه تجهیز , طراحی دای پلت , دای مونش , دای ماتادور , matador , andritz , CPM , Muyang , Famsun , Zheng Chang , دای دستگاه پلت , قیمت دای استیل , قیمت دای , قیمت دای پلت