قیمت دای اکسترودر

دای اکسترودر
اکسترودر , اکسترودر آبزیان , دای , دای اکسترودر , دای تخت , دای خوراک آبزیان , دای میویانگ , اکسترودر میویانگ , دای فمسان , دای مویانگ , قیمت دای , famsun die , muyang die , muyang extruder , muyang dies , SjPS120 , SjPS90 , SjPS150 , Famsun die

قیمت دای اکسترودر خوراک آبزیان: (زمان بروز رسانی قیمت ۱۴۰۱/۰۴/۰۶)

شرایط پرداخت و تحویل کالا:

– ۳۰% به عنوان پیش پرداخت

– ۳۵% هنگام حمل از کارخانه سازنده

– ۳۵% هنگام تحویل کالا به خریدار

– زمان تحویل دو تا سه ماه 

 

الف)  دای اکسترودر سری ۷۰:

۱- دای از چشمه ۱ تا ۲/۵ میلیمتر ۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای از چشمه ۲/۵ تا ۱۰ میلیمتر ۱،۸۰۰،۰۰۰ تومان

 

ب) دای اکسترودر سری ۹۵:

۱- دای از چشمه ۱ تا ۲/۵ میلیمتر ۵،۸۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای از چشمه ۲/۵ تا ۱۰ میلیمتر ۶،۰۰۰،۰۰۰ تومان

 

پ) دای اکسترودر سری ۱۰۰:

۱- دای از چشمه ۱ تا ۲/۵ میلیمتر ۸،۰۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای از چشمه ۲/۵ تا ۱۰ میلیمتر ۷،۵۰۰،۰۰۰ تومان