قیمت دای فولادی

قیمت دای فولادی: (زمان بروز رسانی قیمت ۱۴۰۱/۰۱/۲۰)

شرایط پرداخت و تحویل کالا:

۵۰% به عنوان پیش پرداخت

۵۰% قبل از حمل از چین

– تحویل ۲/۵ تا ۳/۵ ماه 

الف)  دای فولادی ۲۵۰ میلیمتر:

۱-  دای ۱/۸، ۲، ۲/۵، ۳ و ۳/۵ میلیمتر: ۲۲۰۰ یوآن، ۹،۸۰۰،۰۰۰ تومان

۲-  دای ۴، ۶ و ۸ میلیمتر: ۲۱۰۰ یوآن، ۹،۴۰۰،۰۰۰ تومان

ب)  دای فولادی ۳۲۰ میلیمتر:

۱-  دای فولادی ۱/۸، ۲، ۲/۵، ۳ و ۳/۵ میلیمتر: ۳۵۰۰ یوآن، ۱۵،۶۰۰،۰۰۰ تومان

۲-  دای ۴، ۶ و ۸ میلیمتر: ۳۴۰۰ یوآن، ۱۵،۲۰۰،۰۰۰ تومان

پ)  دای فولادی ۳۵۰ میلیمتر:

۱-  دای ۱/۸، ۲، ۲/۵، ۳ و ۳/۵ میلیمتر: ۵۴۰۰ یوآن، ۲۴،۱۰۰،۰۰۰ تومان

۲-  دای ۴، ۶ و ۸ میلیمتر: ۵۳۰۰ یوآن، ۲۶،۶۰۰،۰۰۰ تومان

 

دای , دای پلت , دای و رولر , دای کود , دای طیوری , دای خزر , دای گرما , دای پلت خزر , دای فولادی , دای آهنی , دای پلت مرغداری , دای ۲۵۰ , دای ۳۲۰ , دای ۳۵۰ , دای فولاد , دای پرس پلت , قیمت دای , قیمت دای فولادی