قیمت دای فولادی

قیمت دای فولادی: (زمان بروز رسانی قیمت ۱۴۰۰/۰۹/۱۳)

شرایط پرداخت و تحویل کالا:

۵۰% به عنوان پیش پرداخت

۵۰% قبل از تحویل کالا به باربری فروشنده

– تحویل ۲/۵ تا ۳/۵ ماه 

الف)  دای فولادی ۲۵۰ میلیمتر:

۱-  دای ۱/۸، ۲، ۲/۵، ۳ و ۳/۵ میلیمتر: ۲۲۰۰ یوآن، ۱۰،۷۵۰،۰۰۰ تومان

۲-  دای ۴، ۶ و ۸ میلیمتر: ۲۱۰۰ یوآن، ۱۰،۲۵۰،۰۰۰ تومان

ب)  دای فولادی ۳۲۰ میلیمتر:

۱-  دای فولادی ۱/۸، ۲، ۲/۵، ۳ و ۳/۵ میلیمتر: ۳۵۰۰ یوآن، ۱۷،۱۰۰،۰۰۰ تومان

۲-  دای ۴، ۶ و ۸ میلیمتر: ۳۴۰۰ یوآن، ۱۶،۵۰۰،۰۰۰ تومان

پ)  دای فولادی ۳۵۰ میلیمتر:

۱-  دای ۱/۸، ۲، ۲/۵، ۳ و ۳/۵ میلیمتر: ۵۴۰۰ یوآن، ۲۶،۳۰۰،۰۰۰ تومان

۲-  دای ۴، ۶ و ۸ میلیمتر: ۵۳۰۰ یوآن، ۲۵،۸۰۰،۰۰۰ تومان

 

دای , دای پلت , دای و رولر , دای کود , دای طیوری , دای خزر , دای گرما , دای پلت خزر , دای فولادی , دای آهنی , دای پلت مرغداری , دای ۲۵۰ , دای ۳۲۰ , دای ۳۵۰ , دای فولاد , دای پرس پلت , قیمت دای , قیمت دای فولادی