قیمت دای فولادی

قیمت دای فولادی:

شرایط پرداخت و تحویل کالا: ۱۰۰% به عنوان پیش پرداخت، تحویل ۲ تا ۴ ماه

الف) دای فولادی ۲۱۸ میلیمتر:

۱- دای ۱/۸، ۲، ۲/۵، ۳ و ۳/۵ میلیمتر: ۱۴۵۰ یوآن، ۵،۱۰۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۴، ۶ و ۸ میلیمتر: ۱۳۵۰ یوآن، ۴،۷۰۰،۰۰۰ تومان

ب) دای فولادی ۲۵۰ میلیمتر:

۱- دای ۱/۸، ۲، ۲/۵، ۳ و ۳/۵ میلیمتر: ۲۱۰۰ یوآن، ۷،۳۵۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۴، ۶ و ۸ میلیمتر: ۲۰۰۰ یوآن، ۷،۰۰۰،۰۰۰ تومان

پ) دای فولادی ۳۲۰ میلیمتر:

۱- دای فولادی ۱/۸، ۲، ۲/۵، ۳ و ۳/۵ میلیمتر: ۳۳۰۰ یوآن، ۱۱،۵۵۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۴، ۶ و ۸ میلیمتر: ۳۱۰۰ یوآن، ۱۰،۸۵۰،۰۰۰ تومان

ت) دای فولادی ۳۵۰ میلیمتر:

۱- دای ۱/۸، ۲، ۲/۵، ۳ و ۳/۵ میلیمتر: ۵۱۰۰ یوآن، ۱۷،۸۵۰،۰۰۰ تومان

۲- دای ۴، ۶ و ۸ میلیمتر: ۴۹۵۰ یوآن، ۱۷،۳۳۰،۰۰۰ تومان

دای , دای پلت , دای و رولر , دای کود , دای طیوری , دای خزر , دای گرما , دای پلت خزر , دای فولادی , دای آهنی , دای پلت مرغداری , دای ۲۵۰ , دای ۳۲۰ , دای ۳۵۰ , دای فولاد , دای پرس پلت , قیمت دای , قیمت دای فولادی

اولین دیدگاه را شما بفرستید

پاسخ بدهید

این قول را به شما می دهیم تا از ایمیل شما محافظت کنیم.


*