مقایسه پلت و اکسترود خوراک آبزیان

بررسی زیر مربوط به تولید خوراک آبزیان توسط یک شرکت معروف با اکسترودر MY215 تک شفت ساخت میویانگ می باشد:
در این بررسی با دستگاه پلت میویانگ، مواد اولیه با خاصیت گرانروی پایین و فیبر بالا (جدول شماره ۱) برای رسیدن به شکل یکسان با حداکثر خطای ۱۰% ظرفیت ۵/۵ تن در ساعت استحصال گردیده است.
در این فرمول از پودر ماهی و روغن ماهی استفاده نشده است.
در بررسی بعد همین فرمولاسیون با دستگاه اکسترودر تک شفت میویانگ مدل MY215 آزمایش انجام شد، محصول خروجی با ظرفیت ۵/۷ تن در ساعت استحصال گردید. (جدول شماره ۲)

 

 

 

 

 

 

پلت آبزیان , خوراک آبزیان پلت , خوراک آبزیان اکسترود , مقایسه خوراک آبزیان , خوراک میگو , خوراک کپور , خوراک قزل آلا , پلت قزل آلا , پلت میویانگ , اکسترودر میویانگ , muyang aqua pellet , famsun