پست کاندیشنر (خشک کن خوراک میگو)

پست کاندیشنر یا استابیلایزر جهت تکمیل فرآیند پخت خوراک

آبزیان مانند خوراک میگو، دارای ژاکت جهت پایداری حرارتی

دسترسی آسان جهت شستشو و تعمیر و نگهداری

 

 

پست کاندیشنر , پخت خوراک میگو , پست کاندیشنر میویانگ , لیودو , خشک کن خوراک آبزیان , muyang post conditioner , famsun , Leeodu , پارسه تجهیز , parseh tajhiz