پولورایزر به ظرفیت ۱٫۵ تن در ساعت

پولورایزر برند لیودو به ظرفیت ۱٫۵ تن در ساعت

محل نصب آذربایجان شرقی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پولورایزر لیودو , پولورایزر خوراک قزل آلا , پولورایزر آبزیان , پولورایزر خوراک میگو , پولورایزر کوچک , پولورایزر , متعلقات پولورایزر , leeodu