خشک کن

جهت خشک کردن خوراک آبزیان

خوراک حیوانات خانگی و سویای فراوری شده (ISP)

مصرف بهینه انرژی با استفاده دوباره از هوای داغ

کارکرد پایدار

حداقل تولید خاکه

دارای قابلیت تنظیم دما

زمان فرایند

دارای سیستم پخش کننده خوراک روی زنجیر

نصب و کاربری آسان

 

 

خشک کن, خشک کن میویانگ, خشک کن اکسترود, خشک کن اکسترودر, خشک کن آبزیان, خشک کن خوراک ماهی, خشک کن زنجیری, خشک کن فمسان, خشک کن تونلی, خشک کن,