پولورایزر

جهت آسیاب میکرونیزه مواد با پودرینگی ۲۵۰ – ۶۰ میکرون

جهت آسیاب و میکرونیزه کردن مواد اولیه خوراک آبزیان، فراورده های غذایی

با آردینگی ۲۵۰ – ۶۰ میکرون، ظرفیت بهینه با چکش های تقویت شده

دارای سیستم انتقال مواد به صورت پنوماتیکی جهت جلوگیری از افزایش دما

و کاهش خواص مواد اولیه، مصرف بهینه انرزی، کاربری اسان

قابل سفارش با درب هیدرولیک

پولورایزر, پولورایزر میویانگ, پولورایزر فمسان, پولورایزر آبزیان, پولورایزر اکسترودر, پولورایزر, آسیاب میکرونیزه, پولورایزر کوچک, پولورایزر دو تنی

 

 

 

 

 

 

 

 

پولورایزر , آسیاب پودری , آسیاب پولورایزر , پولیورایزر , پولورایزر میویانگ , پولورایزر فمسان , پولورایزر لیودو  Muyang pulverizer , famsun pulverizer , leeodu  لیودو , پارسه تجهیز , انواع پولورایزر , آسیاب میکرونیزه , میکرونیزه