No Picture

انتقال دهنده ها

انتقال دهنده ها جهت انتقال غلات، دانه های روغنی، خوراک دام و غیره استفاده می شوند. ویژگی های فنی: ۱ – ظرفیت های مختلف از […]