دستگاه چگالی ساز اکسترودر

دستگاه چگالی ساز اکسترود برند لیودو برای تولید خوراک ته نشین طراحی و بر روی انواع اکسترودرهای استاندارد آسیایی و اروپایی نصب می گردد. این […]

No Picture

وکیوم کوتر

جهت افزودن روغن به خوراک آبزیان، تامین خلا بالا با زمان ماندگاری مناسب، توزیع مناسب مایعات در سطح پلت سیستم کنترل کامپیوتری با دقت بالا، […]

سیلوی فلزی

با توج به اهمیت تامین مواد اولیه در زنجیره دام، طیور و آبزیان، سیلوهای فلزی ذخیره غلات و انبار مکانیزه (انبار سویا) به عنوان حلقه […]