اکسترودر آروین تغذیه

راه اندازی اکسترودر به ظرفیت ۴۰۰ تا ۸۰۰ کیلوگرم در ساعت متعلق به شرکت محترم آروین تغذیه چهارمحال زردکوه واقع در شهرکرد شهرک صنعتی شهرکرد […]

خط تولید خوراک اکسترودر

پروژه خط تولید خوراک آبزیان و حیوانات خانگی به روش اکستروژن به ظرفیت ۴۰۰ تا ۸۰۰ کیلوگرم در ساعت، برند لیودو محل نصب استان چهارمحال […]